Het berekenen van de leidingdiameter van een zonnecollectorveld
Selecteer een standaardbuis die het beste matched met bovenstaande waarde(n).
Aantal collectoren per deelveld:
Aantal deelvelden:
Merk en type collector:
Systeemflow in liters per uur per m2:
Absorberoppervlakte collector:
Vloeistofsnelheid in m/s:

Voorbeeld met 4 deelvelden van 5 collectoren van het volgende type:

www.vitosol.nl
www.vitosol.nl
Binnendiameter (mm) van de leidingen naar de deelvelden:

Onder een collectorveld verstaan we de complete zonnecollector op het dak. Een collectorveld bestaat uit verschillende parallel geschakelde deelvelden. De leidingen die deze deelvelden koppelen dienen steeds met een grotere diameter uitgevoerd te worden omdat de stromingsnelheid steeds toeneemt.


Het berekeningsprogramma op deze pagina berekend de veldflow en de totale flow alsmede de benodigde binnendiameter van de diverse leidingdelen. d12 betekend de diameter tussen deelveld 1 en deelveld 2, d23 betekende de diameter tussen deelveld 2 en 3, enz. Het programma berekend de binnen-diameter. Voor leidingweerstand en de geadviseerde buiten-diameter, raadpleeg leidingweerstand.php.

Zoeken op de site:

Tip:

 

De tool Leidingweerstand adviseert de leidingdiameter (standaardmaten) en berekend de totale weerstand van het zonnesysteem.

Advertenties:

Taalkeuze/Language/Sprache:
Deel/Share/teilen: