iSDE Subsidie zonnecollectoren vanaf 10 m² tot 200 m² geldig t/m 31-12-2017

Zonne-energie is hot. Nu met subsidie. Profiteer er van zolang het kan!

geldboom isde subsidie

Deze pagina beschrijft hoe een fabrikant of leverancier zijn producten in aanmerking kan laten komen voor subsidie. Voor eventuele klanten geeft deze pagina inzicht in de procedure en eisen om subsidie op een zonneboiler te verkrijgen.

Subsidie op zonneboilers

Ook in 2017 is subsidie mogelijk op zonneboilers (complete systemen). De subsidie is zelfs nog iets hoger dan in 2016. In 2017 bedraagt deze EUR 0,30 per kWh opgewekte zonne-energie. De opgewekte zonne-energie wordt berekend volgens artikel 4.5.9.4 in de Staatscourant van 17 dec 2015.

Hoe komt de klant in aanmerking voor subsidie?

Vooraf dient men een subsidieaanvraag bij het RVO in te dienen. Deze dient vergezeld te gaan van de productkaart en het technisch document –conform ERP- eventueel op maat gemaakt voor het project van de klant. De fabrikant levert deze documenten om de klant in de gelegenheid te stellen om subsidie aan te vragen.

Bij een positieve beoordeling van de subsidieaanvraag door RVO ontvangt de klant eerst een verlening. Na realisatie van het project kan de klant een verzoek tot vaststelling indienen bij het RVO.
Bij vaststelling wort het subsidiebedrag definitief. Vaststelling kan online via het e-loket op mijnrvo.nl
Meer info: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie/faq

Hoe wordt de opgewekte zonne-energie berekend?

In artikel 4.5.9.4. Van de publicatie 467527 in de Staatscourant van 17 dec 2015 staat de formule vermeld:

Qisde [kWh] = 1215 * Acol * ncol * fcor

Hierin is:
Qisde = de opgewekte jaarlijkse zonne-energie;
Acol = Apertuuroppervlakte totale zonnecollectorveld;
ncol = Collectorrendement (ERP);
fcor = correctiefactor stilstandsverlies opslagvat, te bepalen volgens art 4.5.9.5:
De verliesfactor van de warmwatertank bedraagt afhankelijk van de energie-efficiëntieklasse vermeld op het etiket of de energie-efficiëntieklasse vastgesteld volgens de methode, bedoeld in bijlage II, onderdeel 2, van Verordening (EU) nr. :812/2013
a. Bij energie-efficiëntieklasse A+: 0,95;
b. Bij energie-efficiëntieklasse A: 0,91;
c. Bij energie-efficiëntieklasse B: 0,86;
d. Bij energie-efficiëntieklasse C: 0,83, en
e. Bij energie-efficiëntieklasse D tot en met G: 0,81.
Vaten groter dan 2000 liter krijgen een fcor van 0,81.

Hoeveel subsidie krijg ik?

Voor 2017 is het subsidiebedrag bepaald op 30 eurocent per opgewekt kWh aan zonne-energie per jaar.

Hoe wordt de subsidie berekend?

Subsidie=  Qisde * 0,3

Voorbeeld subsidieberekening

Collectorveld oppervlakte aperture [m²]:
 
 
Inhoud opslagvat [l]:
 
 
Subsidie per jaarlijks opgewekte kWh [EUR]:
 
Opbrengst per jaar volgens iSDE [kWh]
 
Geschatte iSDE-subsidie [EUR]:
 

 

Als voorbeeld nemen we een collectorveld van 25m². De collectoren hebben een rendement van 60%. Deze collectoren worden aangesloten op een opslagvat van 1000 liter inhoud. Het label van dit vat is C. Door op de 'Voorbeeldknop te klikken start de berekening: . We zien dan dat de opbrengst per jaar volgens de iSDEmethode 15127 kWh is [Qisde]. Hiervoor ontvangt men een subsidie van EUR 4538,-.