Stiebel Eltron SOL 27 premium W

vlakke plaat zonnecollector sol 27 premium
vlakke plaat zonnecollector sol 27 premium

ERP: ncol = 67%


Informatie op de Stiebel-Eltronsite

Solar Keymark

Datablad

Opbrengstberekening

Montagehandleiding

Cad-symbolen

 

Beknopt overzicht SOL 27 premium W (landscape):
Type: SOL 27 premium W SOL 27 premium S
Lengte: [mm] 2171 1171
Breedte: [mm] 1171 2171
Dikte: [mm] 96 96
Bruto oppervlakte (Ag) [m²] 2,54 2,54
Apertuur oppervlakte: [m²] 2,39 2,39
Absorberoppervlakte: [m²] 2,38 2,38
Optisch rendement: [%] (t.o.v apertuur): 82,0 82,0
a1 (t.o.v apertuur): 4,069 4,069
a2 (t.o.v apertuur): 0,0161 0,0161
Stilstandtemperatuur: [°C] 210 210
Modulerende collector: Nee Nee
ERP: Optisch rendement t.o.v apertuur [%]: 82,5 82,5
ERP: a1 (t.o.v apertuur): 3,41 3,41
IAM (50°): 0,94 0,94
ERP: ncol (bij T* = 40K) [%]: 67 67