Collectieve tapwater zonnesystemen

Verschillende systemen

Afhankelijk van het aantal vierkante meters zonnecollectoren onderscheiden we grofweg twee categoriën:

-zonneboilers voor in woonhuizen (tot ca. 10 m²);
-collectieve systemen (zonnecollector wordt gedeeld door meerdere gebruikers).

Collectieve systemen kunnen we weer onderverdelen in middelgrote zonnesystemen (tot ca. 30 m² collectoroppervlakte) en grote zonnesystemen, vaak uitgevoerd als boilerlaadsysteem.

1. Middelgrote zonnesystemen

.

2. Grote zonnesystemen