TESTPAGINA PRINT

Om een goede tapwaterberekening te maken is ervaring erg belangrijk. De QVn-methode is een veel gebruikte methode.
Projectgegevens:
Projectnr.:
Project:
Installateur:
Contactpersoon:
Datum:
Berekening gemaakt door:
Met betrekking op:
Apertuur [Ap] Bruto [Ag]
Oppervlakte:
Optisch rendement: [n0]
Temperatuur onafh.warmteverliescoëfficient: [a1]
W/(m²·K)
Temp. afhankelijke warmteverliescoëfficient: [a2]
W/(m²·K²)
Gemiddelde collectortemperatuur: [tm]
°C
Gemiddelde buitentemperatuur: [ta]
°C
Gereduceerd temperatuursverschil: [T*]
K·m²/W
Globale instraling: [G]
W/m²
Jaarlijkse instraling in collector (NL): [Gj]
GJ/m²
     

 

Resultaten:
Met betrekking op:
Apertuur [Ap] Bruto [Ag]
Collectorrendement [ηcol]:
Jaaropbrengst collector per m²

GJ/m²

kWh/m²

GJ/m²

kWh/m²

Jaaropbrengst collector per m²
bruto oppervlak (ISO 9806):
GJ/m² == kWh/m²
Jaaropbrengst collector:
GJ == kWh

https://stackoverflow.com/questions/12997123/print-specific-part-of-webpage

Voorbeelden opbrengstberekening van enkele veel toegepaste zonnecollectoren:
Merk: NIBE
Type: Fp215
1.91m²

Solar keymark
Datasheet
Summary
Merk: Viessmann
Type: Vitosol 200T
SPE 3.26 m²

Solar keymark
Datasheet
Summary
Merk: Cosmo
Type: 251RK(W)
2.31m²

Solar keymark
Datasheet
Summary
Merk: Elco
Type: Auron
DF20 2.12m²

Solar keymark
Datasheet
Summary
HRSolar
Type: HPC
1.6m²

Solar keymark
Datasheet
Summary

Opbrengstvergelijking van Viessmanncollectoren

Solarkeymark database

Meer informatie over de bepaling van de collectoropbrengst vindt u hier.

formule opbrengst