Financiële tool: Besparing berekenen

Zonneboilers voor woonhuizen

1. Het renovatiesysteem
2. Nieuwe warmwaterinstallatie
3. Hoe groot moet mijn zonneboiler zijn ?
Het werkingsprincipe van de zonneboiler:
1. Het leegloopsysteem
2. Het gesloten systeem
3. De thermosyphon zonneboiler
4. De PV-boiler (met warmtepompboiler)
Financiële tool: opbrengst versus investering, terugverdientijd

 

Het warmwaterverbruik

Het is belangrijk om voordat men een zonneboiler gaat kopen eerst te berekenen hoeveel warmwater er per dag ongeveer gebruik wordt. Hoe dit in het algemeen bepaald wordt als het niet gemeten kan worden kan men vinden in de tabellen warm water verbruik

Aantal personen:
Vaatwasser:
Wasmachine:


Waterverbruik
per dag van 60°C:
Geadviseerde mono
voorschakelboiler:
liter
Geadviseerde
bivalente boiler:
liter

Hou er rekening mee dat hier een hotfill vaatwas- en afwasmachine bedoeld word. De geadviseerde boilers zijn indicatief. Er dient een model gekozen te worden wat deze waarden zo dicht mogelijk benaderd.

Besparing en terugverdientijd berekenen

 

1. Warm waterverbruik van 60°C per dag: [liter]
 
2. Theoretisch benodigde energie per jaar [kWh]:
 
3. Rendement verwarmingsbron [%]:
 
4. Werkelijk benodigde energie per jaar [kWh]:
6.1 Aanschafkosten zonneboiler [EUR]:
 
6.2 iSDEsubsidie [EUR]:
 
7. Calorische waarde gas [MJ/m3]:  
8. Gasprijs [EUR/m3]:
 
9. Elektriciteitsprijs [EUR/kWh]:
 
10. Jaarlijkse gasprijsverhoging [%]:
 
11. Jaarlijkse elektriciteitsprijsverhoging [%]:
 


Onderstaande t.o.v. warmwateropwarming met: gas elektriciteit
Besparing in EUR per jaar:
Terugverdientijd [jaar]:
Aantal PV-panelen voor de zelfde opbrengst [Wp]:
 

Deze berekening is indicatief. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

Het waterverbruik per dag is de waarde die bijna alles bepaald voor de zonneboiler. Bij (1) kan het waterverbruik (van 60°C) per dag ingegeven worden. Direct wordt dan berekend hoeveel energie hier theoretisch voor benodigd is (2). Afhankelijk of het water verwarmd wordt door een cv-ketel
(rendement ca. 85%), een elektrisch element (rendement 100%) of een warmtepomp (rendement ca. 270%) wordt bij punt (4) het werkelijk benodigd vermogen berekend. Dit is ook de maximaal te besparen hoeveelheid energie. Bij punt (5) kan ingevuld worden hoeveel bespaard kan worden met de door u gekozen zonneboiler. Dit kan men bijvoorbeeld bepalen met de fchart methode of uit de folder van de zonneboiler halen (wees alert op al te optimistische opbrengsten). Bij (6) vult men de prijs van de zonneboiler in. Item 7 t/m 11 bevatten vaste waarden die men onder andere kan vinden op de jaarafrekening van het energiebedrijf. Behalve de verwachte prijsverhoging. Dit blijft altijd een gok. De verwachte verhoging wordt gebruikt om de besparing in geld en de terugverdientijd te berekenen

De resultaten zijn de gemiddelde besparing in Euro's per jaar gedurende de terugverdienperiode. De afgeronde terugverdientijd wordt eveneens berekend. Tenslotte geeft de berekening het equivalent aan zonnepanelen (PV-panelen) aan, zodat een ieder zelf kan uitrekenen wat het meest aantrekkelijk is.