De kwaliteit van de zonnecollector

De Stilstandtemperatuur

Zouden wij een zonnecollector in de zomer in onze tuin leggen zonder hem aan te sluiten en te gebruiken dan zou de collector zodanig opwarmen tot hij een temperatuur bereikt waarop de omgezette zonne-energie nog enkel dient om de zonnecollector op temperatuur te houden. Deze temperatuur noemt men de “maximale stilstandtemperatuur” ook wel stagnatietemperatuur genoemd, en wordt uitgedrukt in graden Celsius. En dat is een waarde die ieder van ons gemakkelijk kan hanteren.

In iedere datasheet van een zonnecollector komt men deze waarde tegen, maar hoe wordt deze waarde eigenlijk bepaald ?

Om de stagnatietemperatuur te bepalen gebruikt men de volgende formule:

Zonnecollector formule stagnatietemperatuur

met

tstg = Stagnatietemperatuur in °C;
Gs = Standaard bestralingssterkte op de collector in W/m²;
tas= Standaard omgevingstemperatuur in °C;
a = factor te bepalen met deze formule:

omgevingstemperatuur bepalen voor stagnatie zonnecollector solar

met

tsm = Gemeten absorbertemperatuur van de collector in °C;
tam = Gemeten omgevingstemperatuur °C;
Gm = Gemeten stralingsterkte in de collector in W/m².

De stagnatietemperatuur van heatpipes is altijd stukken hoger dan van vlakke plaatcollectoren. Voor heatpipes ligt deze rond de 270 °C. Vlakke plaatcollectoren komen niet hoger dan 200 °C.