Collectieve zonnesystemen

Collectieve zonneboilers om warm tapwater te maken

Verschillende systemen

Afhankelijk van het aantal vierkante meters zonnecollectoren onderscheiden we grofweg twee categoriën:

Collectieve systemen kunnen we weer onderverdelen in middelgrote zonnesystemen (tot ca. 30 m² collectoroppervlakte) en grote zonnesystemen, vaak uitgevoerd als boilerlaadsysteem.

1. Middelgrote zonnesystemen

Middelgrote zonnesystemen worden vaak toegepast bij kleinschalige sporthallen of appartementencomplexen. Het koude leidingwater wordt door de zonnecollectoren verwarmd in een zogenaamd voorverwarmvat. Om er zeker van te zijn dat er het gehele jaar warm water beschikbaar is, word dit water -indien nodig- naverwarmd door bijvoorbeeld een cv-ketel in een tweede vat. Het eerste vat zorgt voor energiebesparing. Het tweede vat waarborgt de leveringszekerheid van warm tapwater.

2. Grote zonnesystemen

Bij grote zonnesystemen wordt geen leidingwater meer opgeslagen in het vat waarop de zonnecollector op aangesloten is. Men gebruikt hiervoor cv-water dat opgewarmd wordt door de zonnecollector. Vervolgens wordt de energie uit dit vat, dat we een cv-buffervat noemen, overgedragen via een platenwisselaar aan een boilervat met tapwater, het voorverwarmvat. Dit gaat dan weer naar een boilervat wat indien nodig naverwarmt wordt door bijvoorbeeld een cv-ketel. Uit dit vat kan het warm tapwater getapt worden. Wat we hier 'vat ' noemen kan in de praktijk uit meerdere vaten bestaan, afhankelijk van de grote van het systeem. Dit soort systemen word vaak toegepast bij grote appartementscomplexen met een gezamenlijke warm watervoorziening.