Keurmerken zonnecollectoren

Keurmerken maken het mogelijk om zonder technische kennis een goed product te kiezen. Zodra het product het keurmerk van een onafhankelijke keuringsinstantie heeft verkregen kan men er van uit gaan dat men een goed product heeft. Tevens kan men op een eerlijke en onafhankelijke manier collectoren onderling vergelijken onder dezelfde testcondities. Onderstaand overzicht geeft aan wat het keurmerk inhoud, wat er getest word, en van welk logo het product voorzien wordt indien het de test gunstig doorstaat.

Beknopt overzicht keurmerken

Keurmerk logo Omschrijving
Solar Keymark logo Het Solar Keymark is een vrijwillig keurmerk en geeft aan dat de zonnecollector getest is volgens de norm EN12975. Wat deze norm inhoud is te lezen in a guide to the standard 12975. In het kort komt het er op neer dat het produkt voldoet aan geldende Europese normen, en dat de kwaliteit van de productie van fabrikanten periodiek gecontroleerd worden. Het Solar Keymark is een symbool van kwaliteit geworden, en op hun certificaten staat ook de opbrengst van een collector, wat ook op deze site gebruikt wordt om collectoren onderling te vergelijken op hun prestaties.
DIN keurmerk Duits keurmerk
SPF keurmerk Zwitsers keurmerk
Zonnekeur logo

 

Het Zonnekeur-zonneboiler is geïntroduceerd om de kwaliteit van zonneboilers te waarborgen.

Het keurmerk wordt verleend wanneer een onafhankelijke partij (KIWA) heeft vastgesteld dat de zonneboiler voldoet aan de Europese norm EN 12976 en de relevante eisen in de Nederlandse bouw- en installatieregelgeving. Nadat het keurmerk is verleend, wordt voortdurend gecontroleerd of nog aan de eisen wordt voldaan.
Het Zonnekeur staat voor veiligheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid van een zonneboiler. Naast deze basiskwaliteiten staat het keurmerk ook voor:

  • Een betrouwbare opgave van de energieopbrengst onder Nederlandse gebruiksomstandigheden;
  • Het voldoen aan de (strenge) Nederlandse regelgeving op het gebied van de bouw en de installatietechniek.
    (bron:www.zonnekeur.nl)
ESTIF keurmerk  

Belangrijke wijzigingen in de weergave van opbrengstgegevens

Jaren was er veel verwarring over de opbrengst van een collector. Dit kwam vooral omdat fabrikanten ieder op hun eigen manier de gegevens verstrekten. De een hanteerde als maat de absorberoppervlakte, een ander de apertuuroppervlakte, en weer een andere fabrikant de gemeten opbrengst tijdens maximale zon. Toen het energielabel (ERP – ecodesign) zijn intrede deed, werden fabrikanten gedwongen om hun gegevens te verstrekken gebaseerd op het Apertuuroppervlak Asol. Dit was enorm in het voordeel van heatpipefabrikanten. Immers, heatpipes hebben een geringe apertuuroppervlakte, maar veel loze ruimte in de buis, en tussen de buizen. Het kan zo maar zijn dat 40% van een heatpipe collector ‘lucht’ is. Bij een vlakke plaatcollector is de loze ruimte maar ca. 7%. Dat betekend dat hier dus veel meer nuttig absorberoppervlakte beschikbaar is om de zonne-energie om te zetten in bruikbare warmte. Ondanks dat dit met een lager rendement gebeurt dan in een heatpipe, kan dit t.o.v. de werkelijke afmetingen van de collector Ag een overall hogere opbrengst opleveren. Daarom wordt de laatste jaren ook in het Solar Keymark certificaat gewerkt met gegevens gebaseerd op de werkelijke afmetingen van de zonnecollector.