Bereken de jaaropbrengst van uw zonneboiler met de SOLCAL methode

De gegevens die op het energielabel staan kan men berekenen met de SOLCAL-methode, waaruit de verwachte jaaropbrengst berekend word en inzicht geeft in de methodiek (< 10 m²).
De berekeningstool op deze pagina om de ISDE-subsidie te bepalen is gelditg t/m 31 dec 2017. Vanaf 1 januari 2018 geld een nieuwe berekeningsmethode die in de staatscourant (Jaargang 2017 Nr. 69459 Gepubliceerd op 6 december 2017) omschreven is. Bedoeld word de meest recente versie van de SOLCALmethode, gebaseerd op de FprEN 15316-4-3 annex F uit 2017. Op deze website staat nog de 'oude' methode. De nieuwe methode berekend gunstiger resultaten voor de zonneboiler, lees: betere opbrengsten op papier. Doordat het subsidiebedrag daalt van 75 cent naar 68 cent per kWh zal de eindgebruiker hier nauwelijks iets van merken. We zullen z.s.m. de nieuwe SOLCAL implementeren op deze website. Hou het dus in de gaten!

Zonnecollector

zonnecollector
Merk en type:
Referentieoppervlak:
  Bruto Apertuur
Oppervlakte [Asol]:
x.yy
Optisch rendement [η0]:
0.yyy  
Temperatuur onafh.warmteverliescoëfficient [a1]:
x.yy W/(m²·K)
Temp. afhankelijke warmteverliescoëfficient [a2]:
x.yyy W/(m²·K²)
IAM:
0.yy  

Opslagvat

opslagvat zonneenergie  
Merk en type:
Inhoud vat [Vnom]:
x l
Backup volume [Vbu]:
x l
Opstelplaats:
  Binnen Buiten
Warmteverliezen [psbsol]:
x.yy W/K
   

Pomp en regeling

pomp en regeling  
Merk en type:
Energieverbruik pomp [solpump]:
x W
Standby verbruik [solsb]:
x.yy W

Resultaten:

  Bij een koud   gemiddeld   warm klimaat.
Tapprofiel: M L XL XXL info
Dagverbruik: 73 135 213 271 l @ 60°C
Benodigde
Energie LWh:
1523 2799 4427 5626 kWh/a
Zonne-energie: kWh/a
Qnonsol: kWh/a
Dekking door zon: %
Benodigde
elektriciteit Qaux:
kWh/a
Schatting iSDE
2017 subsidie(*):
EUR
Voor interpretatie van deze getallen in GJ, m³ gas of EURO's

Klik op een knop voor een SOLCALberekening van enkele veel toegepaste zonneboilers:

HRsolar
Type: Hrs200/5,0


Viessmann
Type: Vitosol141-FM

Remeha
Type: RemaSOL 150SE-1S

Cosmo
Type: 2/251/150

This browser does not seem to support HTML5 Canvas.
(*) = Voor een goede schatting de gegevens correct invoeren (rond af volgens de regels in EU812, dit kan verschil maken). Indien het zonnesysteem ook gebruikt wordt voor ruimteverwarming kan men de subsidie verhogen met EUR 150,- (A+ op label voor ruimteverwarming) of met EUR 300,- (A++ op label voor ruimteverwarming). Voor zonneboilers > 10 m² gelden andere regels.

formule opbrengst
Gebruik deze formule om uitsluitend zonnecollectoren te vergelijken
(dus zonder boilervat).

Gebruik de financiële tool om te berekenen of een investering in een zonneboiler zinvol is.