Stilstandverlies van een boiler

Stilstandsverliezen boiler

Als een boiler gevuld is met warm water, zal deze na verloop van tijd afkoelen. Om dit minimaal te houden wordt de boiler goed geïsoleerd. Moderne boilers hebben ook minder aansluit- en meetpunten om de verliezen te beperken. Ondanks deze maatregelen zal de boiler toch langzaam afkoelen. Deze verliezen noemen we de stilstandsverliezen. Deze worden in opdracht van de fabrikant gemeten in een testruimte door een erkend meetinstituut, en in de datasheet van het opslagvat vermeld. Tot een boilerinhoud van 500 liter is het verplicht voor de fabrikant om hier een energielabel op te plakken.

Onderstaande tabel geeft aan welk energielabel een boiler krijgt, afhankelijk van de inhoud V en het stilstandsverlies S:

Deze waarden worden door de testende instantie bepaald volgens de EN12897, EN12977, EN15332 of EN60379-norm. De S-waarde kan eenvoudig omgerekend worden naar de psbsol waarde. Qst is het stilstandsverlies gedurende een gehele dag, uitgedrukt in kWh per 24h. S is het vermogensverlies in W, en psbsol is het verlies in Watt per graad K, want hoe warmer de boiler, des te meer stilstandsverliezen.
S = Qst*1000/24
psbsol =S/45

Berekenen psbsol

Inhoud boiler [liter]:
 
Qst (stilstandsverlies per dag) [kWh/24h]:
 
S (bij 45°C) [W]:
 
psbsol [W/K]:
 
Energielabel:
 


Deze berekening is indicatief. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

Omgekeerd kan men weer de Qst/24 berekenen uit de psbsol-waarde.

Voorbeeld stilstandsverliesberekening boiler:

We hebben een boiler van 80 liter met 1,4 kWh/24h aan stilstand verliezen. We verbruiken per dag 100 liter van 40 C. Dit kost per dag 3,41 kWh aan energie (Q = m . c. ΔT). Totaal dus 1,4 + 3,41 = 4,81 kWh per dag om verbruik en stilstandsverlies te dekken. We zien dus dat 41% verloren gaat aan stilstandsverliezen. Per jaar is dat 365x 1,4 kWh = 511 kWh. Verwarmen we deze boiler elektrisch dan komen we op EUR 108,-- uit en met gas op ca. EUR 40,-- (Zie ook de kosten warmwater berekening) Het is dan ook belangrijk om een vat te kiezen met zo weinig mogelijk verliezen. Bij een zonneboiler wordt er vaak geredeneerd dat de zon het vat gratis opwarmt. Dat is ook zo, maar wat aan energie verloren gaat kan men ook niet benutten.