Buiscollectoren

Soorten buiscollectoren

De buiscollector bestaat uit meerdere glazen buizen, met in de buis de absorber. De inhoud van de glazen buis is vacuüm gemaakt, waardoor deze een excellente isolatie heeft (vergelijk thermosfles) Hierdoor is het rendement hoog en de opbrengst (apertuur) beter dan die van een vlakke plaatcollector. We onderscheiden grofweg twee uitvoeringen:

  • De direct doorstroomde buis (hydraulisch gekoppeld);
  • De buis met geïntegreerde warmtewisselaar (contactwarmte, hydraulisch ontkoppeld) de zgn. heatpipe.
Zonnecollector heatpipe uitvoering
Principe heatpipe
bron: Viessmann

Er zijn collectoren op de markt met verschillende eigenschappen, zoals:

  • liggend(waterpas) te monteren of een minimale opstellingshoek vereist;
  • Stand alone of koppelbaar;
  • glas met antireflex coating;
  • aansluitingen voor eenvoudige doorkoppeling;
  • diverse afmetingen;

Zonnecollectors zijn in alle soorten en maten te koop. (zie merkenlijst).

De direct doorstroomde buis was in het verleden heel populair vanwege de mogelijkheid om deze liggend (waterpas) te monteren (bijvoorbeeld de Elco Auron directflow collectors). Tegenwoordig zijn er ook heatpipes die liggend gemonteerd kunnen worden (bijvoorbeeld de Viessmann Vitosol 200T serie).

Verschillen tussen de direct doorstroomde buis en de heatpipe:

Direct doorstroomd Heatpipe
Veel solarmedium benodigd,d.w.z. grotere systeeminhoud, grotere stagnatiekoeler, groter expansievat,etc. Contactwarmte: minder solarmedium nodig
Vervangen van een buis moet –net als bij vlakke-plaat collectoren- bij een leeg of drukloos systeem gebeuren. Vervanging van defecte buizen kan zonder het systeem te laten leeglopen
Liggende montage mogelijk, eventueel zelfs negatieve hoeken mogelijk (om ontluchtingsredenen af te raden) Sommige heatpipes kunnen ook liggend gemonteerd worden, echter de verdeler moet altijd ietsje hoger liggen dan de buizen
Kans op verstopping van de dunne kanaaltjes die onder de absorber in de buis lopen, vooral in geval van stagnatie of veroudering van het medium (teervorming) Geen kans op verstopping in de buis. Dit is een gesloten systeem met een warmtewisselaar.
Temperatuur kan hoog oplopen in geval van stagnatie. Temperatuur kan bij sommige types begrensd worden door een (chemische) thermoschakelaar

Verschillen tussen de liggende- en de traditionele heatpipe

Liggende heatpipe Traditionele heatpipe

Montage kan liggend (plat) en onder een hoek, collector inwendig draaibaar. Uit het zicht te plaatsen op platte daken, vangt weinig wind, daardoor is minder ballast nodig.

Montage elevatie > 25 graden.Vangt op platte daken meer wind, waardoor meer ballast benodigd is.

Weinig dakoppervlakte nodig. Geen schaduw Van eigen collector

Veel dakoppervlakte nodig vanwege schaduw.

Bij liggende montage ca. 4 a 5% minder opbrengst dan bij montage onder een hoek van 25 graden of meer Bij goede opstelling altijd 100% opbrengst.

Film principe liggende heatpipe:

Principe liggende heatpipe
Is het kijken van filmpjes bij u geblokkeerd? Download en bekijk dan het principe van de liggende heatpipe via uw mediaplayer