SOLSEC is een excel-tool van fabrikant Viessmann om het expansievat en het benodigde vermogen om de warmteoverschotten weg  te koelen te berekenen.

Aanwijzingen voor het gebruik van SOLSEC

Velden waar men gegevens in kan voeren zijn groen van kleur.


Stap 1: Gegevens van de installatie

Onder 1 en 2 kan men de gegevens van de installatie invullen:

Viessmann vitosol solsec Hoe de collectoren gemonteerd zijn is bepalend voor de grootte van de stagnatiekoeler. We onderscheiden  “Op gunstige wijze gemonteerd”, dat wil zeggen dat er geen watersloten tussen collector(en) en expansievat aanwezig zijn, en ongunstige montagewijze, waar wel watersloten aanwezig zijn.
De volgende montagewijzen zijn “Op gunstige wijze gemonteerd”:

In tegenstelling hiermee kan men de collectoren ook  “op ongunstige wijze monteren”, dat wil zeggen dat er een waterslot in het leidingwerk zit, zoals hieronder getekend:
Stap 2:  Dimensioneren van de leidingen
In onderdeel 3 bepaald het programma de leidingdiameter:

Solsec Velux/Viessmann expansievat/stagnatiekolerberekening

Stap 3:  Aanwijzigingen voor het zonne-circuit.
In onderdeel 4 worden de gekozen leidingen en de lengte hiervan ingevoerd. Bij voorkeur dus het voorstel uit onderdeel 3 overnemen, en desgewenst eigen alternatieven invoeren:

Solsec dimensioneringssoftware

Stap 4. Keuze
In onderdeel 6 worden de resultaten weergegeven. Deze zijn afhankelijk van de plaats waar het expansievat ingebouwd gaat worden (aanvoer of retour):

Solsec dimensionering van expansievat en koellichaam thermische zonnesystemen

Indien voor het zonnesysteem  extra koeling vereist is, dan stelt het programma drie opties voor:

  1. Een toereikende ongeisoleerde leidinglengte in de vertakking naar het expansievat om de hitteoverschotten via deze lengte weg te koelen.
  2. Een voorschakelvat
  3. Een stagnatiekoeler

Als koellichaam (stagnatiekoeler) wordt een cv-radiator genomen, waarvan het vermogen bij 115 °C bepaald word. Ter verduidelijking wordt in het programma ook het cv-vermogen bij 75/65 °C vermeld, daar dit normaal door de radiatorleveranciers aangegeven word. Een voorbeeld van de uitkomst van een solsec-berekening staat in de faq over montage.