Het verwarmen van zwembadbassins

Het verwarmen van zwembaden kan men vaak ook doen met onverglaasde collectoren, eigenlijk gewoon een slang die in een rubber matje geïntegreerd is. Dit is een goedkope oplossing, en deze werkt vrij goed omdat de doeltemperatuur van het zwembad niet veel afwijkt van de omgevingstemperatuur. De reden dat men toch vaak voor vlakke plaatcollectoren of heatpipes kiest, komt omdat men voor onverglaasde collectoren veel dakoppervlakte nodig heeft en dat men vaak ook tapwater voor de douches wil opwarmen, en de restwarmte van de zonnecollectoren mede wil benutten voor het opwarmen van het zwembadbassin.

Voor het uitsluitend verwarmen van openluchtzwembaden kunnen onverglaasde ‘open’ collectoren toegepast worden. Dit zijn in feite gewone absorbermatten of slangen. Technisch mag men dit geen collectoren noemen. Absorbermatten en slangen worden conform EN12975 op een andere manier getest. De testresultaten voor onverglaasde collectoren gemaakt van polymeren zijn derhalve niet te vergelijken met verglaasde metaalabsorbers en worden meestal ook in andere bereiken toegepast. Deze kunststofabsorbers bezitten een goed optisch rendement omdat de verliezen van de glazen afdekplaat vervallen. Vanwege het ontbreken van deze glasplaat zijn de thermische verliezen hoog. Derhalve zijn deze absorbers alleen geschikt voor gebruik in een omgeving waar een gering temperatuurverschil is met de absorber, dat wil zeggen alleen toepasbaar bij een zeer kleine ΔT. De meest gebruikte toepassing voor onverglaasde collectoren zijn openlucht zwembaden. Deze worden dan uitsluitend voor zwembadverwarming gebruikt, dus geen andere verbruikers, zoals warm tapwaterbereiding, worden hier op aangesloten. Omdat in de zomer de hoeveelheid zonnestraling samenvalt met de warmtevraag is dit een goede en goedkope oplossing. Door zwembadabsorbers stroomt direct het zwembadwater. De absorbers worden meestal horizontaal (vaak naast het zwembad, of op een plat dak) met een bevestigingsband op de ondergrond bevestigd. Ze kunnen ook ook op daken met een flauwe helling geplaatst worden. In de winter dienen ze volledig leeg te zijn. Voor de combinatie van zwembadverwarming met warm tapwaterverwarming en eventueel nog cv-bijverwarming zijn deze eenvoudige absorbermatten niet geschikt. Als eerste benadering om de kosten te schatten kan men in het algemeen rekenen met een gemiddelde afkoeling van 1 K per dag. Bij een gemiddelde bekkendiepte van 1,5 m betekend dat er ca. 1,74 kWh (d.m²) bekkenoppervlakte aan energie benodigd is om de basistemperatuur in stand te houden. Per m² bekkenoppervlakte resulteert dat in ca. 0,4 m² collectoroppervlakte.

Met de basistemperatuur wordt de temperatuur bedoeld die het zwembadwater altijd minimaal dient te hebben. Dit wordt door bijvoorbeeld een ketelinstallatie gegarandeerd. Zo wordt vaak het zwembad bij het begin van het seizoen op basistemperatuur gebracht. De zonnecollector wordt alleen gebruikt om de gewenste temperatuur ten gevolge van afkoeling van het zwembadwater te behouden. Hoeveel vermogen men dan aan zonnecollectoren dient te plaatsen kan men hieronder met Q=m.c.ΔT berekenen. Hier kan men ook met een vuistregel de benodigde collectoroppervlakte bepalen.

Item: Waarde:
Bekkenoppervlakte:
Gemiddelde bekkendiepte: m
Bekkeninhoud:
Temperatuurdaling in 48 uur: K
 
Energiebehoefte per dag in kWh: kWh
Benodigd collectoroppervlak:
Dit is een snelle methode om aan de hand van de afkoeling van het zwembad het aantal zonnecollectoren te berekenen. Er bestaat ook nog een wat uitgebreidere methode van het ISSO.