Over deze site

Hoe is deze site tot stand gekomen en hoe is deze gemaakt ?

In 2009 is de site vernieuwd met een DHTML-menu en met pagina's in HTML/XML met gebruik van PHP en Javascript voor de berekeningsprogramma's.

Zonnecollector in HTML5Deze site is in januari 2014 geheel vernieuwd. Het is nu een site in HTML5, en is gemaakt volgens het responsive webdesign principe. Dat betekend dat de informatie ook op een ipad of smartphone duidelijk weergegeven word. Het betekend ook dat de informatie op een smartphone anders is (lees: beperkter) dan de volledige desktopversie. Een nadeel is dat op dit moment oude internetbrowsers geen volledige ondersteuning bieden voor HTML5. Zodat met een oude browser, zoals bijvoorbeeld IE8, de HTML5 lay-out niet helemaal tot zijn recht komt. Tevens is het DHTML-menu vervangen door een CSS3 menu, en zijn de berekeningprogramma's in JQuery geprogrammeerd.

-Tekstpagina's worden gecentreerd weergegeven. Berekeningsprogramma's worden links uitgelijnd, zodat men eventueel een tweede window met data makkelijk kan openen en deze over kan tikken in de berekeningsprogramma's van deze site.

-Uitbreiding met Social media links. Informatie kan nu eenvoudig gedeeld worden via email, twitter, facebook en google+.

De layout is nu consequent, oranje knoppen geven een voorbeeldberekening aan bij berekeningsprogramma's, Groene knoppen starten een berekening en met een blauwe wordt de inhoud weer gewist. In de rechterkolom kan men zoeken op de site, een tip lezen, op een link klikken voor meer informatie, of gebruik maken van de sociale media.