De solarkoffer

De solarkoffer

In de handel zijn de zogenaamde solartestkoffers te koop. Hier zit alle benodigde apparatuur in waarmee men een zonnesysteem kan controleren. Men kan ook zelf eenvoudig een dergelijke koffer samenstellen. In deze koffer zit:

Solarkoffer

A = kompas
B = stickers met aanbevelingen
C = Teststickers (datum)
D = SpanningzoekertjeSolarkoffer Viessmann
E = Multimeter
F = pH-strookjes
G = Eikschroevedraaier t.b.v. refractometer
H = ontluchtingssleutel
K = Meetflesje voor proefmonsters
L = Handrefractometer
M = Manometer
N = Pipet
O = gedestilleerd water om te eiken


Het kompas

Voor het uitrichten en controleren van de juiste opstelling van zonnecollectoren. Buitenkant verdraaien tot de rode naald zich tussen de beide groene markeringen bevind. De naald wijst dan naar het noorden

Stickers met Tips
Om vullen met water te vermijden deze sticker in de buurt van de vulkraan plakken.

Tijdsticker inspectie zonnecollector
Inspeciesticker geldigheid inspectie.


De periodieke inspectiesticker
Geeft aan wanneer de volgende inspectie plaats dient te vinden

Een spanningszoeker.
Om snel te controleren of ergens spanning op staat.

pH-strookjes
1: Ontneem met meetflesje K wat medium uit de installatie
2: Dompel kortstondig het pH-strookje in het meetflesje en lees de pH-waarde af.
Voor tyfocor-LS dient deze waarde tussen 8,5 en 10 te liggen. Bij waarden onder de 7,5 het medium vervangen!

Een manometer

De manometer is bedoeld om de voordruk van het expansievat te meten. De vuldruk = 0,7 bar + 0,1 x de statische hoogte.
Meetbereik 0 tot 6 bar.
Eiken mogelijk met knop. Net zolang ingedrukt houden tot deze op nul staat.

De handrefractometer

Refractometer Vitosol
.

Om het anti-vriespunt te bepalen van water/propyleen-glycol en water/ethyleenglycol.
A = Deksel om het solarmedium te verdelen
B = Prisma
C = Eikknop 0-lijn
D = Oculair

 1. Druppel met de pipet 1 a 2 druppeltjes op het prisma
  Refractometer vitosol
  Display refractometer.
 2. Sluit het deksel en druk deze licht aan.
 3. Verdraai het oculair tot de grenslijn duidelijk zichtbaar is
 4. Lees de temperatuur af.

NB: De refractometer niet met stromend water reinigen

Eiking, indien nodig:

 1. 1 of 2 druppels gedistilleerd water op het prisma laten vallen.
 2. Het deksel sluiten en licht aandrukken.
 3. Met schroevendraaier G de grenslijn op de waterlijn instellen (0-lijn).

Multimeter
Voor het meten van V, A en Ohms.