De solarkoffer

De solarkoffer

In de handel zijn de zogenaamde solartestkoffers te koop. Hier zit alle benodigde apparatuur in waarmee men een zonnesysteem kan controleren. Men kan ook zelf eenvoudig een dergelijke koffer samenstellen. In deze koffer zit:

Foto inhoud Solarkoffer
 1. Kompas
 2. Stickers met aanbevelingen
 3. Teststickers (datum)
 4. SpanningzoekertjeSolarkoffer
 5. Multimeter
 6. pH-strookjes
 7. Eikschroevedraaier t.b.v. refractometer
 8. Ontluchtingssleutel
 9. Meetflesje voor proefmonsters
 10. Handrefractometer
 11. Manometer
 12. Pipet
 13. Gedestilleerd water om te eiken

Het kompas

Voor het uitrichten en controleren van de juiste opstelling van zonnecollectoren. Buitenkant verdraaien tot de rode naald zich tussen de beide groene markeringen bevind. De naald wijst dan naar het noorden

Stickers met Tips

Om vullen met water te vermijden deze sticker in de buurt van de vulkraan plakken.
Tijdsticker inspectie zonnecollector
Inspeciesticker geldigheid inspectie.

periodieke inspectiesticker

Geeft aan wanneer de volgende inspectie plaats dient te vinden.

Een spanningszoeker.

Om snel te controleren of ergens spanning op staat.

pH-strookjes

1: Ontneem met meetflesje K wat medium uit de installatie
2: Dompel kortstondig het pH-strookje in het meetflesje en lees de pH-waarde af.
Voor tyfocor-LS dient deze waarde tussen 8,5 en 10 te liggen. Bij waarden onder de 7,5 het medium vervangen!

Een manometer

De manometer is bedoeld om de voordruk van het expansievat te meten. De vuldruk = 0,7 bar + 0,1 x de statische hoogte.
Meetbereik 0 tot 6 bar.
Eiken mogelijk met knop. Net zolang ingedrukt houden tot deze op nul staat.

De handrefractometer

Om het anti-vriespunt te bepalen van water/propyleen-glycol en water/ethyleenglycol.
A = Deksel om het solarmedium te verdelen
B = Prisma
C = Eikknop 0-lijn
D = Oculair

 1. Druppel met de pipet 1 a 2 druppeltjes op het prisma
  Refractometer voor antivries temperatur proplyleenglycol
  Display refractometer.
 2. Sluit het deksel en druk deze licht aan.
 3. Verdraai het oculair tot de grenslijn duidelijk zichtbaar is
 4. Lees de temperatuur af.

NB: De refractometer niet met stromend water reinigen

Eiking, indien nodig:

 1. 1 of 2 druppels gedistilleerd water op het prisma laten vallen.
 2. Het deksel sluiten en licht aandrukken.
 3. Met schroevendraaier G de grenslijn op de waterlijn instellen (0-lijn).

De multimeter

Voor het meten van V, A en Ohms. Ideaal om snel de uit- en ingangen van een regeling door te meten, en om te controleren of de sensoren nog in orde zijn.