Het berekenen van de leidingweerstand t.b.v. pompselectie

Hoe men met software het zonnecircuit kan dimensioneren.

Leidingweerstand zonnecircuit bepalen

Zodra men weet hoeveel vierkante meter zonnecollector benodigd is, en welk type men gaat toepassen, kan men de leidingdiameters berekenen. Dit kan men onder andere doen met het hulpmiddel op deze site. Vervolgens kan men de totale weerstand berekenen en met deze gegevens de juiste pomp kiezen.

Het selecteren van de solaire pomp

Om de pomp te kunnen selecteren, dient men de totale weerstand van het solaire circuit te weten. Dit kan men bepalen door alle weerstanden op te tellen, dus:

  • De collectorweerstand;
  • De weerstand van de leidingen;
  • De weerstand van de armaturen in de leidingen (bochten, knietjes, T-stukken, en dergelijke);
  • De weerstand van de spiraal van de boiler of van de platenwisselaar;
  • Indien een Tacosetter of noodkoeler toegepast wordt, hier de weerstand van.

Hieruit volgt de totale weerstand die gebruikt kan worden om een pomp te selecteren.

Dimensionering van kleine zonneboilers voor woonhuizen

Uit bovenstaande grafiek kan men eenvoudig een Grundfosspomp selecteren. Vaak zal de PS10 voor een zonneboiler van een gemiddeld huis ruim voldoende zijn. Erg populair zijn inmiddels de Resol FlowSol setjes bestaande uit een Resol delta-T regeling gecombineerd met een Wilo PWM drukgestuurde pomp, ondergebracht in één behuizing. Als men voor de laatstgenoemde kiest hoeft men eigenlijk helemaal nergens meer aan te rekenen. Voor de meest voorkomende gevallen zal dit gelijk goed functioneren

Het dimensioneren van middel- en grote zonnecollectorvelden

Het is niet genoeg om alleen energetische een zonnecollector te dimensioneren. Men dient ook een bedrijfszekere, veilige en financieel acceptabele installatie op te leveren. Dit betekend dat de leidingdiameters, armaturen, pompen, expansie en voorschakelvaten (eventueel stagnatiekoelers) correct gedimensioneerd dienen te zijn om de juiste temperatuur, flow en druk in het leidingwerk te garanderen. Voor kleine zonneboilers (< 10 m²) kan men dit nog achterwege laten, vanwege de geringe invloed, maar bij grotere installaties is het gewoon een must om dit te doen.

Stappen om een zonnecollectorveld te dimensioneren

  1. Energetische dimensionering: Keuze van collectortype, aantal collectoren, keuze opslagvat(en) al dan niet met externe warmtewisselaars. Men kan hier hulpmiddelen als Polysun of T*Sol simulatiesoftware voor gebruiken. Deze software is niet gratis.
  2. Thermo-hydraulische dimensionering: Het optimaal ontwerpen van een collectorveld, leidingnetwerk, pomp en andere armaturen. Het gratis programma Hydra kan hier bij behulpzaam zijn. Hydra is een Excel sheet.
  3. Veiligheidsvoorzieningen: Ontwerpen van een zonnecircuit dat op druk blijft en dat bestand is tegen stagnatie en goed te ontluchten is. De Excel sheet THD kan hier bij een goed hulpmiddel zijn.
Functie T*Sol Hydra THD
Energetisch dimensioneren    
Leidingnet dimensioneren
Pomp dimensioneren  
Stroming-/temperatuurverdeling in collectorveld    
Expansievaten dimensioneren    
Stoomreikwijdte bij stagnatie:    
Ontluchting zeker stellen    

Download zonnecollector-software

Er is een simulatie-software pagina op deze website voor volledige informatie. De genoemde programma's die op deze pagina genoemd zijn kan men via onderstaande links downloaden. Raadpleeg altijd de website van de leverancier voor de meest actuele versie. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid betreffende producten van derden.

T*Sol demo-versie T*Sol_2021_4 Valentin-software
Hydra Hydra-2012 sourceforge
Hydra-manual Hydra-2012 manual  
THD THD200908 sourcefolge
THD-manual THD-manual  

Waar is het eigen leidingsweerstands-berekeningsprogramma van zonnecollector-info gebleven?

Oude gebruikers van deze website zullen het programma misschien missen, maar de software waarin dit programma gemaakt was, wordt helaas niet meer ondersteunt. Inmiddels is het ook niet meer nodig dit programma opnieuw te maken, omdat via sourceforge nu ook hydra en THD beschikbaar zijn.