Solarmedium voor zonnesystemen

Tyfocor solarmedium

Er zijn verschillende soorten Tyfocor. De belangrijkste eigenschappen van de meest toegepaste soorten staan hieronder vermeld:

Eigenschap:

Tyfocor-LS

Tyfocor-HTL

Kiwa Watermark logoNon-Toxic certificaat (KIWA Watermark):

--

Ja

Chyemische basis: Propyleenglycol Niet toxische propyleenglycol

Kookpunt [°C]:

102 -105

107

pH-waarde:

9 – 10,5

7,5 – 8,5

Vorstbescherming [°C]:

-28

-35

Vorstbescherming mediteranee-uitvoering [°C]:

-12

Niet beschikbaar

Biologisch afbreekbaar: Ja Ja

Kleur:

Rood-fluorescerend

Blauw-groen

Het verschil zit hem niet in het propyleenglycol, maar in het toepassen van de verschillende inhibitoren, onder andere tegen corrosie en veroudering. Onderstaande tabel geeft aan in hoeverre men de diverse soorten onderling kan mengen. Let op! Tyfocor nooit mengen met water, de unieke eigenschappen van Tyfocor gaan dan verloren.

Tyfocor tast de pakkingen die in het systeem zitten niet aan (zie het datablad voor gedetailleerde informatie)

Foto Tyfocor LS

Tyfocor LS

FotoTyfocor HTL

Tyfocor HTL

In Europa wordt hoofdzakelijk Tyfocor-LS toegepast. Dit is de opvolger van Tyfocor-HTL. In Nederland is tyfocor-HTL nog steeds erg populair vanwege het KIWA ATA-certificaat, waarmee men kan aantonen dat dit tyfocorsoort niet giftig is. Vanaf 2011 is de term ATA vervallen en vervangen door het Kiwa Water Mark. Het Kiwa Water Mark mag door certificaathouders worden gevoerd voor en op producten die in contact komen met drinkwater en voldoen aan alle eisen uit betreffende Kiwa-beoordelingsrichtlijnen (BRL-en). In die BRL-en zijn alle eisen opgenomen die de markt en overheid stellen aan producten die in contact komen met drinkwater: zowel de private, functionele eisen als de publieke, hygiënische eisen (BRL-K15003).

Veroudering van tyfocor

Boven de 200 °C ontbindt het propyleenglycol, waardoor het op den duur bruin verkleurd. Dit dient voorkomen te worden omdat dit de houdbaarheid aanzienlijk verkort. Bij normaal gebruik (lees: lage temperatuur) is de levensduur ruim 10 jaar. Het advies is daarom om het zonnesysteem zo te ontwerpen dat het niet warmer wordt dan 170 °C. d.w.z. dat men de collectoren zo moet aansluiten dat het tyfocor in geval van stagnatie uit de collector in een expansievat gedrukt kan worden. Dit kan men bereiken door watersloten (omhooggaande leidingen) te vermijden.Voor meer details zie ook ontwerp van zonnesystemen en het item onderhoud elders op deze site.


Hoeveel tyfocor is benodigd?

Op de pagina voorschakel-, expansievat, leidinglengte en diameter staan programma's waarmee men berekenen kan hoevel tyfocor benodigd is. Zorg dat er altijd genoeg tyfocor aanwezig is bij het vullen van een zonnesysteem. Het is erg vervelend als de inbedrijfname gestaakt moet worden vanwege te weinig solarvloeistof.