Montage van zonnecollectoren op platte daken

Bruikbaar dakvlak

Men moet er rekening mee houden worden dat men niet overal zonnecollectoren kan monteren, maar er een bepaalde afstand tot de dakrand vrij gehouden dient te worden. Dit vanwege turbulentie die bij dakranden kunnen ontstaan. Bovendien moet men ook een looppad vrij houden om de collectoren te kunnen servicen.


Volgens de Eurocode NEN-EN 1991-1-4 dient men de volgende afstanden te handhaven:

Bereken de dakrand afstanden e1 en e2:
h = hoogte gebouw [m]
b = breedte gebouw [m]
d = lengte gebouw [m]
 
e1: [m]
e2: [m]

De H-zone waarin men zonnecollectoren kan plaatsen is dan

Breedte [m]: x lengte [m]: = totale oppervlakte m².

Montage materialen

Er zijn heel veel verschillende montagesystemen op de markt. Het beste kan men het systeem gebruiken wat de fabrikant van zonnecollectoren adviseert. Om een indruk te krijgen wat het montageproces inhoud kan men onderstaand filmpje bekijken. Veel fabrikanten hebben zelf hun eigen montagevideo en hun eigen montagehandleiding. Raadpleeg die altijd voordat u begint met monteren. Sommige fabrikanten verstrekken ook CAD-symbolen zodat men eenvoudig zelf een legplan kan maken waar de collectoren ingetekend worden.

Video montage dakhaken op een schuin dak met dakpannen. op de dakhaken komen de profielen. Daarop de zonnepanelen.

Diverse daken

Er zijn montagematerialen voor horizontale en verticale montage.