Fouten opsporen in zonnesystemen

Problemen top 3 zonnecollectoren

Zonnecollector problemen opsporen, top 3 fouten

Als we op basis van jarenlange ervaringen een top 3 samenstellen van de meest voorkomende problemen in het primaire circuit van zonnesystemen dan komen we tot de volgende top 3:

  1. Lucht: Lucht in het primaire circuit blokkeert het transport van warmte, zodat de collector warm wordt, maar de boiler niet. Remedie: goed ontluchten. Leidingwerk dient zo aangelegd te zijn dat deze goed te ontluchten is. Bij voorkeur watersloten vermijden.
  2. Het expansievat: Het expansievat dient goed gedimensioneerd te zijn, en vooral niet te klein te zijn. Gebruik Solsec hier voor. Voor het vullen van de installatie dient het expansievat op de juiste voordruk ingesteld te worden, zodat het zijn werk kan doen om de druk zoveelmogelijk constant te houden. Doet men dat niet dan kan een onderdruk ontstaan waardoor weer lucht de leidingen binnen kan komen, met alle problemen van dien.
  3. De regeling: Voor een optimale opbrengst dient men de regeling te configureren. Helaas geld vaak: afleveringstoestand is de stand waar hij in moet werken. Dit kan werken, maar vaak niet optimaal. Soms zelfs helemaal niet omdat bij veel regelingen eerst een hydraulisch schema gekozen moet worden, die ook de sensoren vastlegt waar de regeling op stuurt. Is dit niet correct, dan kan de regeling niet goed werken.