Financiële tool: Besparing berekenen

Inhoudsopgave:

Zonneboilers voor woonhuizen

1. Het renovatiesysteem
2. Nieuwe warmwaterinstallatie
3. Hoe groot moet mijn zonneboiler zijn?
Het werkingsprincipe van de zonneboiler:
1. Het leegloopsysteem
2. Het gesloten systeem
3. De thermosyphon zonneboiler
4. De PV-boiler (met warmtepompboiler)
Financiële tool: opbrengst versus investering, terugverdientijd

Het warmwaterverbruik

Het is belangrijk om voordat men een zonneboiler gaat kopen eerst te berekenen hoeveel warmwater er per dag ongeveer gebruik wordt. Hoe dit in het algemeen bepaald wordt als het niet gemeten kan worden kan men vinden in de tabellen warm water verbruik

Aantal personen:
Vaatwasser:
Wasmachine:


Waterverbruik
per dag van 60°C:
Geadviseerde mono
voorschakelboiler:
liter
Geadviseerde
bivalente boiler:
liter

Hou er rekening mee dat hier een hotfill vaatwas- en afwasmachine bedoeld word. De geadviseerde boilers zijn indicatief. Er dient een model gekozen te worden wat deze waarden zo dicht mogelijk benaderd.

Er is ook een uitgebreide besparingsberekening op deze website!!

Besparing en terugverdientijd berekenen

1. Warm waterverbruik van 60°C per dag: [liter]
 
2. Theoretisch benodigde energie per jaar [kWh]:
 
3. Rendement verwarmingsbron [%]:
 
4. Werkelijk benodigde energie per jaar [kWh]:
6.1 Aanschafkosten zonneboiler [EUR]:
 
6.2 iSDEsubsidie [EUR]:
 
7. Calorische waarde gas [MJ/m3]:  
8. Gasprijs [EUR/m3]:
 
9. Elektriciteitsprijs [EUR/kWh]:
 
10. Jaarlijkse gasprijsverhoging [%]:
 
11. Jaarlijkse elektriciteitsprijsverhoging [%]:
 


Onderstaande t.o.v. warmwateropwarming met: gas elektriciteit
Besparing in EUR per jaar:
Terugverdientijd [jaar]:
Aantal PV-panelen voor dezelfde opbrengst [Wp]:
 

Deze berekening is indicatief. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden.