De vuldruk zonnesysteem en voordruk solar-expansievat berekenen

Definities voor de berekening

Vul de volgende lengtes in:  
2. Statische hoogte: [m]
4.Hoogteverschil tussen manometer en expansievat: [m]

Vuldruk berekening

1. Systeemdruk op het hoogste punt: bar
2. Toeslag statische hoogte: bar
3. Werkdruk installatie: bar
Drukreserve voor ontluchting: bar
Vuldruk: bar

Voordruk expansievat

3. Werkdruk installatie: bar
Aftrek voor watervoorraad: bar
4. Toeslag hoogteverschil tussen manometer en expansievat: bar
Voordruk expansievat: bar
NB: Voordruk expansievat instellen voor het vullen, dus bij lege installatie.

Systeemdruk zonnecollector

Gebruikelijk is om als uitgangspunt de druk op het hoogste punt, dus boven in de zonnecollector, te nemen. Meestal neemt men hier 1 bar. Er bestaan echter ook systemen die een hogere druk toelaten. Het voordeel hiervan is dat lucht in de zonnecollector onder hogere druk goed naar beneden gedrukt word, richting de ontluchter. Bij systemen met 1 bar op het hoogste punt kan altijd een beetje lucht in de collector blijven hangen na stagnatie. Alle componenten moeten wel bestand zijn tegen deze hogere druk.

Toeslagen statische hoogte en drukreserve voor ontluchting

Voor de statische hoogte word in bovenstaande berekening een toeslag berekend van 0,1 bar per strekkende meter. Voor het drukverlies dat tijdens het ontluchten kan ontstaan wordt 0,3 bar genomen.