Montage van zonnecollectoren op schuine daken

Bruikbaar dakvlak

Voorafgaand aan de montage dient men eerst zijn dak goed op te meten, en rekenig te houden met:

  • De bovenste twee rijen dakpannen vrij houden. Dit vanwege mogelijke turbulentie. Vaak zitten de nokpannen vastgemetseld, waardoor de onderliggende pannen moeilijk of niet los te krijgen zijn.
  • De onderste twee rijen dakpannen eveneens niet gebruiken voor montage. Dit om te voorkomen dat bij een heftige regenbui het water over de dakgoot loopt.
  • Bij lage hoek- of vrijstaande woningen de randen minimaal één dakpan vrijhouden en daar extra dakhaken plaatsen. Meer vrijhouden indien de berekening dit aangeeft.


Bereken de dakrand afstanden e1 en e2:
h = hoogte gebouw [m]
b = breedte gebouw [m]
d = lengte gebouw [m]
 
e1: [m]
e2: [m]

De zogenaamde H-zone waarin men zonnecollectoren kan plaatsen:
Breedte [m]: x lengte [m]: = totale oppervlakte m².

Montage materialen

Er zijn heel veel verschillende montagesystemen op de markt. Het beste kan men het systeem gebruiken wat de fabrikant van zonnecollectoren adviseert. Om een indruk te krijgen wat het montageproces inhoud kan men onderstaand filmpje bekijken. Veel fabrikanten hebben zelf hun eigen montagevideo en hun eigen montagehandleiding. Raadpleeg die altijd voordat u begint met monteren. Sommige fabrikanten verstrekken ook CAD-symbolen zodat men eenvoudig zelf een legplan kan maken waar de collectoren ingetekend worden.

Video montage dakhaken op een schuin dak met dakpannen. op de dakhaken komen de profielen. Daarop de zonnepanelen.

Diverse daken

Er zijn montagematerialen voor alle mogelijke soorten daken. Voor verschillende dakpantypes, leien, golfplaten, damwanddaken, enz.