Ballast berekenen voor zonnecollectoren te plaatsen op platte daken

Fabrikanten van montagemateriaal stellen vaak via een app of een webpagina een rekenprogramma ter beschikking aan hun klanten om het ballastgewicht wat benodigd is voor de zonnecollectoren te berekenen. Op deze pagina beschrijven we die van twee Duitse fabrikanten: Schletter en Viessmann. Alhoewel men in hun software alleen collectoren, resp. montagemateriaal van hun eigen merk kan kiezen, geeft dit toch een goede indruk wat er aan gewicht nodig is voor bepaalde zonnecollectoren.

Solstat

--> Download solstat V1.1hier <--- Solstat als een excelsheet (.xls).
--> Download solstat V2 hier <--- Solstat als app: moet geinstallleerd worden.

SOLSTAT is een tool om de ballast te berekenen voor zonnecollectoren, beschikbaar gesteld door fabrikant Viessmann. LET OP: Dit is een Duitse tool dat rekent volgens de Duitse norm. Zie ook het kader over verschil in windzones in Nederland en Duitsland. Los daarvan krijgt men een uitstekende indicatie van het benodigde ballastgewicht met Solstat.

Aanwijzingen voor het gebruik van SOLSTAT als excelsheet:
Velden waar men gegevens in kan voeren zijn groen van kleur.
Solstat berekent hoeveel gewicht er minimaal op de staanders van de steunen van het montageframe moet komen om niet van het dak te waaien of door het gewicht van sneeuw te verschuiven.
Het programma is een excelsheet (.xls) die rekent conform de Duitse DIN 1055 (03-2005 / 07 /2005). Deze norm is het uitgangspunt geweest voor de nieuwe Europese norm NEN EN 1991.

screenshot ballastberekening

Om Solstat te kunnen gebruiken moet men het volgende weten:

  • De hoogte van het gebouw waar de zonnecollectoren opgesteld staan
  • De windlastzone van de plaats waar het gebouw staat
  • De landcategorie in de betreffende plaats
  • Verder dient men de hoogte boven NAP te weten. Dit kan men eenvoudig opvragen via de site https://www.ahn.nl De postcode gaat via www.postcode.nl

Schletter montagemateriaal

De fabrikant Schletter (fabriceert montagemateriaal voor zonnepanelen) heeft een heel mooie tool op zijn website, waar men aan de hand van de postcode, de hoogte boven NAP en de terreincategorie eenvoudig de wind en sneeuwlast kan berekenen. Om toegang te krijgen tot deze tool dient men zich wel te registreren en in te loggen.

Voorbeeld liggende heatpipe versus staande heatpipe

Solstat is een ideale tool voor collectoren, omdat, nadat men  de collector met opstelhoek heeft gekozen, er direct een ballastgewicht per hoekpunt aangegeven word.

In onderstaand voorbeeld wordt de ballast weergegeven voor een Viessmann Vitosol 200T-SP2 van 2m², opgesteld onder een hoek van 45°:
Ballastberekening staande collector
In onderstaand voorbeeld wordt de ballast weergegeven voor eveneens een Viessmann Vitosol 200T-SP2 van 2m², nu liggend opgesteld onder een hoek van 0° :
Berekening ballast collector liggend gemonteerd
Het is duidelijk dat een liggende heatpipe ook qua windlast er een stuk gunstiger uitkomt.