iSDE-subsidie 2017 / 2018

Zonne-energie is hot. Nu met subsidie. Profiteer er van zolang het kan!

Subsidie op zonneboilers voor woonhuizen vanaf 1 januari 2016

De subsidie geldt na aankoopdatum 1 januari 2016. Meer info op de site van de RVO : https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/kom-ik-aanmerking-voor-isde

Subsidie zonneboiler 2016

Subsidie 2022

De subsidie bedraagd in 2022 voor zonneboilers met een apertuuroppervlakte kleiner dan 10 m² €1,02 per opgewekte kWh, bepaald volgens de regels in iSDE wettekst (voor een zonneboiler als bedoeld in artikel 4.5.5). Voor systemen groter dan 10 m² maar kleiner dan 200 m² bedraagd dit 0,45 per kWh.

Subsidie 2018

Voor 2018 wordt de subsidiepot verhoogd naar EUR 100 MILJOEN!

Gewijzigde voorwaarden per 1 januari 2018:

De wijziging van onderdeel D betreft twee aanpassingen van de subsidie voor zonneboilers. Ten eerste wordt het subsidiebedrag voor zonneboilers met een apertuuroppervlakte van ten hoogste 10 vierkante meter verlaagd van 75 cent per kWh naar 68 cent per kWh. Dit komt omdat een nieuwe berekenmethode voor de opbrengst van deze zonneboilers wordt gehanteerd. Deze wijziging in de berekenmethode leidt ertoe dat de opbrengsten van kleine zonneboilers stijgen. Om de subsidiebedragen voor deze categorie apparaten ongeveer gelijk te houden en te voorkomen dat de maximale steunintensiteit op grond van de Europese staatssteunregels wordt overschreden, wordt het subsidiebedrag per kWh vanaf 2018 naar beneden bijgesteld.
Ten tweede wordt voor zonneboilers met een apertuuroppervlakte van meer dan 10 vierkante meter een nieuwe factor, de instralingshoekmodifier volgens de Europese productkaart, geïntroduceerd in de berekenmethode voor de opbrengst. Het introduceren van deze factor leidt er ook toe dat het kengetal in de formule moet worden aangepast van 1215 naar 1293 kWh. Het effect van deze wijziging is dat het speelveld tussen zonneboilers op basis van vlakke-plaatcollectoren en op basis van vacuümbuiscollectoren gelijker wordt.
De wijziging van onderdeel E betreft het opnemen van een kwaliteitseis aan het installeren van de installaties voor duurzame warmteproductie die via de ISDE gesubsidieerd worden. De eis van een deskundige installateur leidt er naar verwachting toe dat de kwaliteit van de installatie, en daarmee de duurzaamheid van de investering, zal verbeteren. Aanvragers van de ISDE-subsidie zullen bewijs moeten aanleveren dat de installatie door een deskundige installateur is uitgevoerd. Dit betekent een lichte verhoging van de administratieve lasten voor aanvragers van de subsidie, omdat deze een additioneel bewijsstuk moeten aanleveren. Dit wordt echter gerechtvaardigd door het beter functioneren van de duurzame warmteproductie-installaties.

De nieuwe berekeningsmethode die in de staatscourant (Jaargang 2017 Nr. 69459 Gepubliceerd op 6 december 2017) bedoeld word is de meest recente versie van de SOLCALmethode, gebaseerd op de FprEN 15316-4-3 annex F uit 2017. Op deze website staat nog de 'oude' methode. De nieuwe methode berekend gunstiger resultaten voor de zonneboiler, lees: betere opbrengsten op papier. Doordat het subsidiebedrag daalt van 75 cent naar 68 cent per kWh zal de eindgebruiker hier nauwelijks iets van merken.

Tot 31 dec 2017 geld nog steeds de ISDE 2017, waarover hieronder meer:

Hoeveel subsidie krijg ik?

De iSDE-subsidie voor een bepaald type zonneboiler wordt bepaald door het RVO op basis van ErP-gegevens van de zonneboiler. De subsidie bedraagd in 2017 voor zonneboilers met een apertuuroppervlakte kleiner dan 10 m² EUR 0,75 per opgewekte kWh, bepaald volgens de regels in iSDE wettekst.Voor systemen groter dan 10 m² maar kleiner dan 200 m² bedraagd dit 0,30 per kWh. Onderstaand (stand jan 2017) enkele voorbeelden van veelverkochte zonneboilers met adviesprijs en subsidiebedrag. Controleer op de website van het rvo altijd of de hier vermelde gegevens nog actueel zijn. Er zijn regelmatig wijzigingen.

Merk: Type: m² collector Inhoud vat [l] Richtprijs 2017
[EUR]
Subsidie
2017
[EUR]
Remeha RemaSOL 150SE-1S 4 150 3400 1405
HR Solar Hrs200L/5,0 5 200 3000 1335
Viessmann Vitosol 200F SVK 4 250 2650 926
Vaillant Aurostep Plus VIH S2 250 246 2250 1274

Men kan ook zelf zijn ISDE-subsidie bereken met SOLCAL. Met deze berekening krijgt men ook inzicht wat een zonneboiler per maand opbrengt en hoeveel energie er nog extra toegevoegd moet worden om aan de warmwaterbehoeft te voldoen. Ook voor het kiezen van de juiste zonneboiler (denk aan het aantal collectoren en de inhoud van het vat) kan deze tool behulpzaam zijn, omdat voor de verschillende tapprofielen (M-L-XL-XXL) de opbrengst apart weergegeven word. Voor degene die alleen in de aanschafprijs en subsidiehoogte geinteresseerd zijn adviseren we de lijst op de site van rvo te bekijken. Deze subsidieregeling geldt voor zonneboilers tot en met een apertuuroppervlakte tot 200 m². Tot 10 m² kan men de SOLCALmethode gebruiken. Vanaf 10 tot 200 m² gelden andere regels. De gegevens in bovenstaande tabel zijn van 2017. Raadpleeg ALTIJD de apparatenlijst op de site van rvo voor de huidige tarieven. Jaarlijks worden deze aangepast.

Meer informatie over zonneboilers voor woonhuizen

1. Het renovatiesysteem
2. Nieuwe warmwaterinstallatie
3. Hoe groot moet mijn zonneboiler zijn?
Het werkingsprincipe van de zonneboiler:
1. Het leegloopsysteem
2. Het gesloten systeem
3. De thermosyphon zonneboiler
4. De PV-boiler (met warmtepompboiler)
Financiële tool: opbrengst versus investering, terugverdientijd