« 1 2 3 » Dit artikel is verdeeld over meerdere pagina's

De Stilstandtemperatuur van een zonnecollector

De Stilstand- en stagnatietemperatuur

Zouden wij een zonnecollector in de zomer in onze tuin leggen zonder hem aan te sluiten en te gebruiken dan zou de collector zodanig opwarmen tot hij een temperatuur bereikt waarop de omgezette zonne-energie nog enkel dient om de zonnecollector op temperatuur te houden. Deze temperatuur noemt men de “maximale stilstandtemperatuur” ook wel stagnatietemperatuur genoemd, en wordt uitgedrukt in graden Celsius. En dat is een waarde die ieder van ons gemakkelijk kan hanteren.
In iedere datasheet van een zonnecollector komt men deze waarde tegen, maar hoe wordt deze waarde eigenlijk bepaald ?
Om de stagnatietemperatuur te bepalen gebruikt men de volgende formule:
Zonnecollector formule stagnatietemperatuur
met
tstg = Stagnatietemperatuur in °C;
Gs = Standaard bestralingssterkte op de collector in W/m²;
tas = Standaard omgevingstemperatuur in °C;
a = factor te bepalen met deze formule:
omgevingstemperatuur bepalen voor stagnatie zonnecollector solar
met
tsm = Gemeten absorbertemperatuur van de collector in °C;
tam = Gemeten omgevingstemperatuur °C;
Gm = Gemeten stralingsterkte in de collector in W/m².
De stagnatietemperatuur van heatpipes is altijd stukken hoger dan van vlakke plaatcollectoren. Voor heatpipes ligt deze rond de 270 °C. Vlakke plaatcollectoren komen niet hoger dan 200 °C.

Veel informatie over de hier besproken onderwerpen is te vinden in keuringsrapporten van zonnecollectoren.

« 1 2 3 » Dit artikel is verdeeld over meerdere pagina's