« 1 2 » Dit artikel is verdeeld over meerdere pagina's

Opbrengst en seizoensinvloeden

Zoninstraling en mogelijke opbrengst

Een van de meest besproken onderwerpen zijn de opbrengst van de zonnecollectoren. En dat is niet zo verwonderlijk, want daar doen we het tenslotte allemaal voor.

Voordat we verder op individuele opbrengsten ingaan, is het van belang om te weten wat er haalbaar is, oftewel dat men weet hoeveel Watt per vierkante meter er ingestraald wordt, en hoe de verdeling over de seizoenen is. In het staafdiagram hiernaast kan men precies zien in welke maanden er de meeste straling in Nederland is. Hieruit blijkt dat 70% van de jaarinstraling in het voorjaar en de zomer plaats vind. Om de opbrengst van een zonnecollector te bepalen gaat men uit van de zonneinstraling (bekend bijvoorbeeld via het KNMI, meteosyn of PVGIS). Wel dient men de reflectieverliezen en de elevatie (opstellingshoek) te verrekenen in de effectief ingestraalde zonne-energie, en onderscheidt te maken tussen directe en diffuse straling.

Instraling per maand in kWh/m²

Maand Kuststrook Midden Nederland Oost-Nederland
Jan 24 21 18
Feb 40 38 35
Maart 78 74 68
April 124 117 11
Mei 164 153 150
Juni 165 156 147
Juli 169 158 150
Aug 142 133 128
Sept 90 86 83
Okt 56 53 50
Nov 24 22 22
Dec 15 15 15
Jaartotaal 1091 1026 977

Gem. temperatuur per maand in °C

Maand De Bilt Den Helder Groningen Maastricht Vlissingen
Jan 1,8 2,6 1,4 2,1 3
Feb 2,3 2,3 1,1 2,2 2,8
Maart 5,3 4,6 4,2 5,9 5,5
April 8,9 7,8 7,9 9,2 8,6
Mei 12,7 11,4 11,8 13,1 12,3
Juni 15,8 14,8 14,7 15,9 15,5
Juli 17,4 16,9 16,5 17,6 17,4
Aug 17,2 17,2 16,3 17,4 17,6
Sept 14,7 15,4 14,2 15,1 15,6
Okt 10,4 11,3 9,9 10,5 11,5
Nov 6,1 7,1 5,6 6,3 7,3
Dec 3 4,3 3 3,6 4,3
Maandgem. 9,63 9,6417 8,8833 9,9083 10,1167

Bovenstaande tabellen zijn samengesteld met behulp van de gegevens langjarige gemiddelden 1981 - 2010 van het KNMI. Afhankelijk van de regio kan men in het algemeen concluderen dat de gemiddelde jaarinstraling per jaar rond de 1000 kWh/m² ligt. Bij een rendement van 100% is dus in Nederland maximaal 1000 kWh per m² het maximaal haalbare. Helaas is het rendement van zonnecollectoren maar ca. 50%, dus 500 kWh/m². Met de F-chartmethode of met een Transysmodel waar bijvoorbeeld het programma TSol gebruik van maakt kan men heel goed simuleren wat de verwachte opbrengst wordt.

« 1 2 » Dit artikel is verdeeld over meerdere pagina's