Handboek thermische zonne-energie

Handboek thermische zonne-energie

Dit handboek is een naslagwerk voor iedereen die alles wil weten over thermische zonne-energie. Alhoewel het boek door Viessmann uitgegeven is, is de besproken materie van toepassing op alle gangbare merken.

Het boek is momenteel in het Engels, Duits en Pools beschikbaar. Aan een Nederlandse vertaling wordt gewerkt. De voortgang hiervan kunt u op deze site volgen

Viessmann handboek thermische zonne-energie Planungshandbuch Solarthermie (Duitstalig)

Viessmann handboek thermische zonne-energie Technical guide Solar thermal systems (Engelstalig)

Voortgang vertaling Nederlandse editie:

Inleiding en inhoudsopgave in bewerking
Hoofdstuk A De basis
Hoofdstuk B Componenten
Hoofdstuk C Systeemkeuze en dimensionering
Hoofdstuk D Regelingen voor zonnesystemen
Hoofdstuk E Het zonnesysteem operationeel
Bijlagen in bewerking

 

ISSO Handboek Zonne-energie

In 2012 is er ook een handboek zonne-energie van de ISSO verschenen. Isso is het kennisinstituut voor de installatiesector in Nederland. Dit is ook een naslagwerk waar men heel veel dingen uit kan leren. Het boek gaat niet alleen over thermische zonnecollectoren maar ook over zonnepanelen, normen en regelgeving, bouwkundige inpassing in een gebouw, etc. Het HzE vervangt de oude ISSO-uitgaven, met name de ISSO-publicaties 14 ‘Zonneboilers, ontwerp, uitvoering en advisering’, 59 ‘Grote zonneboilers- ontwerp, uitvoering en advisering’ en 78 ‘Handleiding zonnestroom voor ontwerper en installateur. de installatietechnische, constructietechnische en bouwkundige aspecten worden behandeld. Hierbij geldt als beperking dat voor de meest gebruikte toepassingen worden behandeld.┬á

Handboek zonnethermie Viessmann
Het ISSO-handboek zonne-energie, is in tegenstelling met het Viessmann handboek, niet gratis. Daar staat tegenover dat het wat nieuwer is (2012), terwijl het Viessmann handboek van 2009 dateerd, en dat het wat meer op de Nederlandse situatie is toegespitst, terwijl het Viessmann-handboek wat meer Europees geori├źnteerd is.

 

Update ISSO Handboek Zonne-energie en kleintje zonne-energie

In de zomer van 2016 is er een nieuwe versie van het handboek zonne-energie van de ISSO verschenen. Voor details raadpleeg de website van isso. Er is nu ook een compacte goedkopere versie (ca. EUR 50,-), het kleintje Zonne-energie. Het 'ISSO-kleintje Zonne-energie' is gebaseerd op het 'ISSO-handboek Zonne-energie' en heeft vooral betrekking op de montage van zonne-energiesystemen. Dit 'ISSO-kleintje' behandelt zowel de zonnewarmte- als de zonnestroominstallaties. Daarnaast zijn de bouwkundige aspecten die betrekking hebben op het kwalitatief goed monteren van zonne-energietoepassingen verwerkt. Zonnewarmtesystemen worden behandeld in een toepassing als zonneboiler, zonneverwarming, zwembadverwarming, voor de verwarming van lucht, in combinatie met een warmtepomp en voor koeling. Zonnestroomsystemen worden met name voor netgekoppelde toepassingen behandeld. Het bouwkundige (buitendakse) deel van het werk wordt duidelijk beschreven. In dit deel is veel aandacht voor het verticaal transport en veilig werken op hoogte.