Handboeken over thermische zonne-energie

Interessante en nuttige documentatie over thermische zonne-energie.

Handboek zonne-energie van isso

Handboek zonne-energie van de isso, met als subtitel "Bouwkundige- en installatietechnische richtlijnen voor zonne-energiesystemen". Isso is het kennisinstituut voor de installatiesector in Nederland. Dit is echt een naslagwerk waar men heel veel dingen uit kan leren. Het boek gaat behalve over thermische zonnecollectoren, ook over pv-panelen. In dit boek ook veel aandacht voor warm-water verbruik (richtlijnen en formules), bespreking van de verschillende systemen, formules voor dimensionering en opbrengstberekeningen. In de bijlagen vindt men ook de instralingsgegevens van de zon voor Nederland.

Voor wie is dit boek bestemd?

De publicatie is gericht op professionele gebruikers, zoals:

  • De opdrachtgever of gebruiker.
  • De adviseur, constructeur en ontwerper: Dit kan een constructeur, installatieadviseur of ontwerpend installateur zijn. Voor hen is deze publicatie een handleiding voor het ontwerpen van de installaties.
  • De installateur of bouwer: Dit betreft degene die de installatie aanlegt, in gebruik stelt en beheert.

Opbouw isso handboek

Het nieuwe handboek bestaat uit drie onderdelen:

  • Zonnewarmte;
  • Zonnestroom;
  • Bouwkundige integratie.

Ieder onderdeel is opgebouwd conform de MKK-structuur, waarbij volgens vijf verschillende projectfases wordt gewerkt: Programmafase, Ontwerpfase, Uitwerkingsfase, Uitvoeringsfase en Beheer fase. Bij de uitwerking van de verschillende fases richt de inhoud zich op specifieke doelgroepen. Het handboek bevat eveneens geactualiseerde en deels nieuwe referentiedetails voor integratie van zonne-energiesystemen in daken en gevels. De uitwerking van de referentiedetails sluit aan bij de methodiek die SBR hanteert voor de referentiedetails. Het handboek kwam tot stand in nauwe samenwerking met SBR, zodat ook de bouwkundige integratie van de zonne-installaties aan bod komt. Het boek is op papier leverbaar en als digitaal document met de mogelijkheid van een updateservice.

Documentatie van fabrikanten van zonnecollectoren

Interessant, boordevol informatie en heel mooi vormgegeven is het handboek thermische zonne-energie van fabrikant Viessmann:

Hoofdstuk A Hoofdstuk A Handboek zonne-energie Viessmann Werke De basis
Hoofdstuk B Hoofdstuk B Handboek zonne-energie Viessmann Werke Componenten
Hoofdstuk C Hoofdstuk C Handboek zonne-energie Viessmann Werke Systeemkeuze en dimensionering
Hoofdstuk D Hoofdstuk D Handboek zonne-energie Viessmann Werke Regelingen voor zonnesystemen
Hoofdstuk E Hoofdstuk E Handboek zonne-energie Viessmann Werke Het zonnesysteem operationeel

Alltech planungsanleitung

Fabrikant Alltech heeft een uitvoerige ontwerphandleiding gemaakt, waar alle aspecten van het ontwerp van een zonneboiler voor woonhuizen naar voren komt. Het betreft hier een Duitstalig pdf-document.

Fabrikant Atag heeft in zijn installatievoorschrift ook een hoop informatie verwerkt over zonneboilers. Bovendien krijgt men een zeer goed beeld van de componenten van een zonneboiler. Dit is een Nederlandstalig pdf-document. Het is sowieso een goed idee, als men serieus overweegt een zonneboiler aan te schaffen, om dit soort handleidingen van diverse fabrikanten te lezen. Deze installatievoorschriften geven een goed inzicht wat een zonneboiler precies omvat, en de technische informatie, zoals de afmetingen, geven gelijk inzicht inde toepasbaarheid in uw eigen situatie. Een aanrader is ook de montage- en gebruikershandleiding van de Nefit Solarline serie. Hier staat ook algemene informatie over onder andere zonne-aanbod in relatie met warmwatervraag en oriëntatie in, schema's, installatietips, alsmede praktische zaken zoals de inbedrijfstelling van een zonnesysteem. Ongetwijfeld zijn er nog veel meer interessante documenten. Via de merkenlijst kunt u die zelf opsporen.