Stagnatie in zonnecollectoren

Verschillende tapprofielen

Een tapprofiel (Engels: load profile) geeft het gemiddeld tapgedrag aan van een huishouden. Bijvoorbeeld: om 07:00 ’s-Morgens wordt er 10 minuten gedoucht. Om 08:00 wordt er nog eens 10 minuten gedoucht. Dan gebeurd er een hele tijd niets meer, tot er om 17:15 weer 2 minuten water getapt word. Enz, enz. Zo kan iedereen zijn individueel tapprofiel samenstellen. Het beste is om een weektapprofiel samen te stellen omdat het weekendgedrag vaak anders is. Hieruit kan een gemiddeld dag of jaar tapprofiel gemaakt worden. Het programma T*Sol heeft de mogelijkheid om een veelvoorkomend tapprofiel te kiezen, of zelf een tapprofiel samen te stellen. Het tapgedrag heeft invloed op het rendement van de zonneboiler. Het maakt verschil uit of men ’s-morgens vroeg doucht of in de avond. Als men ’s-avonds doucht, heeft de zon een hele dag de tijd gehad om de zonneboiler op te warmen. Dit kan gunstiger zijn dan ‘s-morgens douchen, omdat men dan het vat de dag ervoor opgeladen heeft, en te maken heeft met de stilstandsverliezen van de afgelopen nacht. De EU heeft in het kader van het uniform bepalen van het energielabel een aantal standaard tapprofielen samengesteld om eenvoudig vergelijken van de verschillende (zonne)boilers mogelijk te maken.

Gestandaardiseerde EU-tapprofielen

De complete tabel met verschillende tapprofielen is hier als pdf te bekijken. Hier is een indeling gemaakt in tapprofielen, XS t/m XXL. Hierin is:
f = minimale waterverbruik in liters per minuut (flowrate).
Tm = Bruikbare watertemperatuur.
Qtap = Energie benodigd om die hoeveel water op de gewenste temperatuur te krijgen.
Tp = Piektemperatuur (minimale watertemperatuur in °C).
Qref is de som van alle Qtaps per dag in kWh.

Van dagverbruik naar jaarverbruik

In de EU-richtlijn wordt de jaarlijks benodigde energie voor warmwater verwarming met een zonneboiler berekend met de volgende formule:

formule: heatdemand SOLCAL

Hierin is 0,6 een factor om de gemiddelde jaarlijkse benodigde warmte (eng: heat demand) voor de zonneboiler te bepalen. Een zonneboiler kan nooit 100% van de warm watervraag dekken. Daarom ontwerpt men een zonneboiler vaak op 60% van het gemiddelde wamwater verbruik. De factor 1,09 representeert de gemiddelde leidingverliezen. Denk hierbij aan afkoelend water van de waterleidingen die vaak gevuld met warm water niet gebruikt worden, en vaak als lauw water weggespoeld wordt totdat het water de gewenste temperatuur bereikt. De energie die nodig was om dit water op te warmen gaat verloren. In onderstaande tabel staan de energiebehoeftes voor de verschillende tapprofielen.

Tapprofiel Dagverbruik
van 40°C ref
[liter]
Qref
per dag
[kWh]
Totaal benodigd
per jaar
[kWh]
Aandeel zonneboiler
per jaar
[kWh]
3XS 10,11 0,345 525 315
XXS, XS, S 61.52 2,1 1168 701
M 171.22 5,845 2538 1523
L 341.42 11,655 4665 2799
XL 558.64 19,07 7379 4427
XXL 718.58 24,53 9377 5626