Veelgestelde vragen over hydrauliek

Thermo-2000 zonne oplaadsysteem

? Dient de oplaadwisselaar, ook wel primaire wisselaar genoemd, uitgevoerd te zijn met dubbele scheiding ?
! Nee, enkele scheiding volstaat, mits het solarmedium gecertificeerd is met het KIWA ATA-merk.

? Dient  de ontlaadwisselaar  in een oplaadsysteem dubbele scheiding te hebben ?
! De VEWIN-bladen doen hier geen uitspraak over. Het plaatselijke waterleidingbedrijf bepaald in dergelijke gevallen of men enkele- of dubbele scheiding dient toe te passen. Het is echter verstandig -zeker als er een grote cv-buffer aan de primaire zijde van de ontlaadwisselaar staat- om dubbele scheiding toet te passen. Anders zou bijvoorbeeld een buffer van 10.000 liter helemaal leeg kunnen lopen in het tapwatersysteem.
Vitosol 200 T montageframe onderdelenoverzicht Resol Viessmann rivusol

Expansievat en stagnatiekoeler

Expansievat in aanvoer of retour

? Plaats ik het expansievat in de aanvoer of in de retourleiding?

! Afhankelijk van de plaats van de temperatuurgevoelige onderdelen, zoals bijvoorbeeld pompen, flowmeters, en dergelijke, kan het (indien men regelmatig stagnatie verwacht) zinvol zijn om het expansievat en koellichaam in de aanvoer te plaatsen. De retourleiding wordt dan niet meer met stoom belast, maar staat ook niet meer als afkoelleiding ter beschikking. Het programma SOLSEC kan behulpzaam zijn bij de keuze waar men het expansievat plaatst, en berekend tevens de inhoud hiervan, alsmede het benodigd koelvermogen en de installatieinhoud.

SOLSEC dimensioneringsvoorbeeld

? Waarom zou ik een stagnatiekoeler toepassen in plaats van een voorschakelvat ?

! Bij grotere systemen heeft men vaak grotere voorschakelvaten nodig, bijvoorbeeld een 1000 liter voorschakelvat. Indien men een dergelijk groot vat nodig heeft, vergroot men hiermee de systeeminhoud aanzienlijk. Dat wil zeggen er is meer tyfocor nodig, maar ook een groter expansievat. Een stagnatiekoeler (vaak gewoon een cv-radiator) heeft een veel kleinere inhoud, wat bovengenoemde nadelen vermindert.

? Waarom mag de diameter van de solarleiding niet te dik gedimensioneerd zijn ?

! Dit heeft te maken met de ontluchting. Indien de stromingssnelheid niet tussen de 0,4 en 0,7 m/s ligt is het ontluchten van leidingen aanzienlijk moeilijker. Bij te dikke leidingen stijgt de lucht omhoog, naar de collectoren, maar daar staat de ontluchter juist dicht om te voorkomen dat tyfocor in dampfase ontsnapt. Bij een correct gedimensioneerde leiding gaat de lucht naar onderen waar de luchtafscheider zich in de aanvoer naar de boiler of buffer bevind.

Voorbeeld:

Bij een woningbouwvereniging is een collectorveld van 90m² geinstalleerd op het dak van een flat voor de collectieve warmwatervoorziening. De verantwoordelijke bij de woningbouwvereniging controleert de diameters met de leidingweerstandtool op deze website, en concludeert dat zijn installateur een veels te grote diameter heeft gebruikt.

Vitosol leidingdiameterberekening

? Hoe bereken ik de juiste leidingdiameter voor een zonnesysteem ?

! Raadpleeg de ontwerphandleiding van de fabrikant, hier staat vaak een tabel of een berekeningsmethode vermeld. Gebruik SOLSEC voor een gedetailleerde berekening, of de leidingsweerstand- of diametertool op deze website voor een snelle indicatieve berekening

? Wat is het verschil tussen de leidingweerstandtool en de diametertool op deze site ?

! De leidingweerstandtool, die bedoeld is om de totale weerstand van het zonnesysteemte bepalen, heeft daarvoor ook de leidingdiameter nodig. De leidingweerstandtool rekent met gestandaardiseerde maten. de diametertool berekend de theoretische binnendiameter.

? Waarom moeten bij meerdere vlakke plaatcollectoren type 200F op een rij, het typeplaatje van de eerste en de laatste collector aan de buitenzijde liggen ?

Bij het typeplaatje van de Vitosol 200F begint de meander en komt hier ook weer retour

! Aan de zijde waar het typeplaatje zich bevind is de aftakking gemaakt van de doorgaande (in de tekening gele) buis naar de meandervormige collector. Daar de laatste collector in de rij wordt afgedopt, zou dat betekenen dat -als alle collectoren met het typeplaatje (groen in de tekening) naar dezelfde kant geplaatst zijn- er bij de laatste collector een stuk niet doorstroomde buis ontstaat. De zon schijnt hier wel op, dus het tyfocor in dit stuk buis zal damp worden. Partiële stagnatie zorgt voor problemen als lucht, veroudering van tyfocor, etc. en dient voorkomen te worden.