Bereken de jaaropbrengst van uw zonneboiler met de SOLCAL 2013 methode

De SOLCAL methode

De gegevens die op het energielabel staan kan men berekenen met de SOLCAL-methode, waaruit de verwachte jaaropbrengst berekend word en inzicht geeft in de methodiek (< 10 m²).

De berekeningstool op deze pagina om de ISDE-subsidie te bepalen is geldig t/m 31 dec 2017. De regelgeving en methodiek kan worden aangepast door de specialisten van de EU (bijvoorbeeld via de FprEN 15316-4-3 annex F uit 2017). Deze aanpassing is hier nog niet in verwerkt. Raadpleeg voor die versie de Solcal2017-pagina. De Solcal 2017 berekening resulteert in hogere zonne-energieopbrengsten dan de Solcal 2013 methode. Ook de overheid kan de regels aanpassen waarop het subsidiebedrag gebaseerd is. Raadpleeg dus altijd actuele informatie voor een betrouwbare uitkomst.

De berekenigsmethodiek voor ISDE-subisidies wordt na 2017 niet meer met deze methode bepaald, maar met een aangepaste versie, op basis van de FprEN 15316-4-3. Deze aangepaste versie vind u ook op deze website onder de SOLCAL 2017 methode.

Legenda:

Zonnecollector

zonnecollector
Merk en type:
Referentieoppervlak:
  Bruto Apertuur
Oppervlakte [Asol]:
x.yy
Optisch rendement [η0]:
0.yyy  
Temperatuur onafh.warmteverliescoëfficient [a1]:
x.yy W/(m²·K)
Temp. afhankelijke warmteverliescoëfficient [a2]:
x.yyy W/(m²·K²)
IAM:
0.yy  

Opslagvat

opslagvat zonneenergie  
Merk en type:
Inhoud vat [Vnom]:
x l
Backup volume [Vbu]:
x l
Opstelplaats:
  Binnen Buiten
Warmteverliezen [psbsol]:
x.yy W/K
   

Pomp en regeling

pomp en regeling  
Merk en type:
Energieverbruik pomp [solpump]:
x W
Standby verbruik [solsb]:
x.yy W

Subsidie per kWh

subsidiebedrag  
Jaar:
x.yy

Resultaten:

  Bij een koud   gemiddeld   warm klimaat.
Tapprofiel: M L XL XXL info
Dagverbruik: 171 341 558 719 l @ 40°C
Benodigde
Energie 100%:
2583 4665 7379 9377 kWh/a
Benodigde
Energie 60%:
1523 2799 4427 5626 kWh/a
Zonne-energie: kWh/a
Qnonsol: kWh/a
Dekking door zon: %
Benodigde
elektriciteit Qaux:
kWh/a
Schatting iSDE
2013 subsidie(*):
EUR
Voor interpretatie van deze getallen in GJ, m³ gas of EURO's
Klik op een knop voor een SOLCALberekening van enkele veel toegepaste zonneboilers:
HRsolar
Type: Hrs200/5,0

Viessmann
Type: Vitosol141-FM

Remeha
Type: RemaSOL 150SE-1S

Cosmo
Type: 2/251/150


This browser does not seem to support HTML5 Canvas.

(*) = Voor een goede schatting de gegevens correct invoeren (rond af volgens de regels in EU812, dit kan verschil maken). Indien het zonnesysteem ook gebruikt wordt voor ruimteverwarming kan men de subsidie verhogen met EUR 150,- (A+ op label voor ruimteverwarming) of met EUR 300,- (A++ op label voor ruimteverwarming). Voor zonneboilers > 10 m² gelden andere regels.

formule collector jaarrendement
Gebruik deze formule om uitsluitend zonnecollectoren te vergelijken
(dus zonder boilervat).

Gebruik de financiële tool om te berekenen of een investering in een zonneboiler zinvol is.